Training volgen?

Over ons

Tinten Training & Advies is een onderdeel van Tinten Welzijnsgroep.

Wat we doen

  • Op basis van vraag en behoefte ontwikkelen we trainingen voor professionals in het sociaal domein;
  • Ook verzorgen we projectleiding van uiteenlopende projecten binnen het sociaal domein en de kinderopvangbranche;
  • U kunt bij ons terecht voor advies: inhoudelijk op het gebied sociaal werk, peuterwerk, VVE, maar ook op organisatieniveau;
  • En we hebben ruim ervaring met interim management.

Achtergrond

Tinten Welzijnsgroep bestaat uit een tiental zelfstandige organisaties die breed welzijnswerk en  peuterwerk uitvoeren in Drenthe en Groningen. Het Tinten Bedrijfsbureau is de verbindende factor tussen al deze organisaties. De kracht van de groep is dat we allemaal profiteren van de voordelen van ons grotere geheel terwijl elke organisatie haar couleur locale behoudt. Zo zijn we door onze schaalgrootte een volwaardig partner voor bovenregionale partijen, waarmee we weer afspraken maken om lokale situaties te verbeteren. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

Ontstaan

Trainingen, advisering en projecten werden voorheen georganiseerd vanuit het bedrijfsbureau van Tinten Welzijnsgroep. Om beter te anticiperen op de sterke groei van opdrachten voor deze ‘adviestak’, werd op 1 januari 2016 een nieuwe stichting opgericht: Tinten Training & Advies.  Voortaan worden trainingen, advisering projectmanagement en aanbestedingen en trainingen vanuit dit bureau georganiseerd.

Missie

Met een team van ervaren professionals biedt Tinten Training & Advies procesbegeleiding, projectmanagement, advies en training en talentontwikkeling. Altijd vraaggericht en, dankzij de verbinding met Tinten Welzijnsgroep, gebaseerd op beproefde ideeën, kennis en ervaring. Met onze wortels in het Veenkoloniaal gebied doen we dat op een nuchter manier, met onze poten in de klei.

Visie

De maatschappij, en daarmee het welzijnswerk, kinderopvang en peuterwerk, is voortdurend in beweging. Tinten Training & Advies richt zich op de frontlinie van dit proces: met een scherp zicht op de toekomst hebben we trends en scenario’s helder in het vizier. Doordat we deel uitmaken van Tinten Welzijnsgroep hebben we bovendien een directe lijn met de praktijk en daarmee een proeftuin voor innovatieve, duurzame ideeën, methodieken en processen. We faciliteren de uitwisseling van deze kennis en ervaring binnen Tinten Welzijnsgroep én daarbuiten. Dus niet ieder voor zich, maar samen.