Training volgen?

Kopgroep Zorgpact

Tinten Training en Advies maakt deel uit van de kopgroep van het Zorgpact. Het Zorgpact faciliteert samenwerkingen die zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs- en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Door middel van regionale zorgpacten leveren samenwerkingen tot meer zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig opgeleid personeel.

De Kopgroep is de voorhoede van de Zorgpactbeweging. De Koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst.

Tinten Academie

Tinten Training & Advies zet zich door middel van de Tinten Academie in om krachten te bundelen en samen met andere partijen scholingstrajecten te ontwikkelen voor professionals uit het werkveld van welzijn, hulp- en dienstverlening, zorg en peuterwerk / kinderopvang. Samen met ketenpartners willen we sociaal werkers faciliteren om zich te kunnen ontwikkelen in een veranderende maatschappij. Onze training worden vraaggericht ontwikkeld in nauwe samenwerking met relevanvte onderwijsorganisaties of kennisinsituten.

Lees hier meer over het zorgpact