Training volgen?

GIDS Assen

 

 

 

 

Projectomschrijving

In Assen werken we sinds 2015 aan een integraal leefstijlprogramma om de gezondheid van burgers met een lage SES te verbeteren.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat goed samenwerken het hoogste effect geeft bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden in een gemeente. En dan met name vanuit de principes die worden gehanteerd  in het landelijke  stimuleringsprogramma van het Ministerie van VWS: ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Het programma is opgezet rondom vijf sporen en acht pijlers. Meer informatie hierover is te vinden op www.gezondin.nu.

Gezond in Assen is een lokale vertaling hiervan.  De uitvoering is in handen van Tinten Welzijnsgroep, zij werkt hierin samen met de Regionale Overleg Structuur (ROS) genaamd ProGez.

Doelen

Gezond in Assen is een beweging: samen werken aan gezondheid van inwoners en daarmee het op de kaart zetten van gezondheid binnen verschillende terreinen.  Gezond in Assen is daarmee een vliegwiel om gezondheid te promoten en een regisseur in verbinding maken. Gezond in Assen dient als kapstok waaronder verschillende projecten, initiatieven en activiteiten vallen.

De doelstelling van Gezond in Assen is om vanuit bestaande en nog te ontwikkelen interventies te komen tot een integraal leefstijlprogramma. Dat doen we vanuit de vraag van inwoners en organisaties. Hierin richten we ons op het verbeteren van de samenwerking en kennis in de nulde-, eerste- en tweedelijns zorg, zodat we de gezondheid van onze inwoners substantieel kunnen verbeteren.

Belangrijke uitdaging bij de uitvoering van het programma is het bereiken van de juiste doelgroepen. De sleutel ligt in een brede en samenhangende aanpak in de buurt of wijk met een actieve rol voor de burgers zelf. Daarbij leggen we een focus op de wijken waar de doelgroep het meest te vinden is.

Plan van aanpak

In de periode november 2015 tot en met maart 2016 heeft er een brede inventarisatie plaatsgevonden rondom gezondheid en gezondheidsbevordering in Assen. Naast in gesprek te gaan met professionals zijn er ook Gezondheidsdialogen met burgers opgezet. Hierin zijn de grootste problemen in kaart gebracht, wat er nu al gebeurt, en waar de meeste kans is op een succesvolle aanpak. Deze inventarisatie is de basis van de nu gevormde uitvoeringsagenda Gezond in Assen. Hierbij is gekozen om het gedachtegoed van Machteld Huber rondom Positieve Gezondheid als basis te gebruiken voor samenwerking.  Onderstaand figuur geeft een samenvatting voor deze Assense uitvoeringsagenda:

Resultaten

Gezond in Assen is een proces. De resultaten die tot nu behaald zijn liggen in het feit dat er een breed gedragen uitvoeringsagenda ligt en er concreet aan de slag is gegaan rondom de onderwerpen Jeugd en Kwetsbare ouderen. Er zijn werkgroepen begonnen en er wordt hard gewerkt aan een sociale kaart rondom Gezonde Leefstijl. Hierbij maakt de doelgroep deel uit van het ontwikkelproces. De verbinding tussen de nulde-, eerste en tweede lijn krijgt concreet vorm binnen verschillende projecten en Gezonde Leefstijl en de brede benadering van Positieve Gezondheid komt steeds meer op de kaart te staan binnen het Sociale domein.   

 

Uitnodiging werkplaats Ketenaanpak overgewicht/ ondergewicht Jeugd

In Assen werken we aan een goede afstemming tussen preventie en zorg én betrekken daarbij de doelgroep om gezondheidsachterstanden aan te pakken. Een van de onderwerpen waarover we afspraken maken is de ketenaanpak overgewicht/ondergewicht jeugd, hiervoor organiseren we tweejaarlijks de werkplaats.

Wanneer: Woensdag 30 november 2016
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Waar: Vaart Welzijn, Apollopad 5 Assen

Voor meer informatie, het programma en aanmelden klik hier