Training volgen?

Overerfbare armoede: info masterclasses

Na binnenkomst kiest u uit twee masterclasses. Wat is  de inhoud van de masterclasses?

Sterk uit Armoede  Mabel van den Bergh en Famke ten Brinke
Stichting Mens en Maatschappij

Generatiearmoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting betekent  niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, het doet wat met je als ouder, als kind, als mens. ‘Sterk uit Armoede’ is een aanpak die opgeleide ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting inzet in betaalde banen.. Deze ervaringsdeskundigen weten de brug te slaan tussen mensen in armoede en professionals. Stichting Mens en Maatschappij werkt inmiddels in de provincie Groningen samen met nagenoeg  alle gemeenten . En komend jaar werktde stichting samen  met Drentse gemeenten om de aanpak in Drenthe te introduceren. In deze masterclass kunt u zich informeren over de aanpak ‘Sterk uit armoede’ en gaan we graag met u in gesprek over dit onderwerp.

Van het veen of van het zand? Cecil Prins-Aardema
Gezinspsychiater GGZ Drenthe

Cecil is manager behandelbeleid van de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie en gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar (promotie)onderzoek richt zich op het optimaliseren van de zorg aan kwetsbare gezinnen in de provincie Drenthe. Drenten zijn zich bewust van hun herkomst. Het is niet ongewoon om bij een kennismaking te vragen of iemand van het veen of het zand is. Kennelijk helpt die kennis ons om de ander beter te begrijpen. Hoe kan dat? Wat is er dan anders? En kan deze kennis ons ook helpen om betekenis te geven aan de huidige (gezondheids)verschillen in de veenkoloniën? Mindert Aardema was veenarbeider en schreef na zijn pensioen zijn herinneringen op in het boek “Uit het leven van een veenarbeider”. Zijn achterkleindochter Cecil Prins-Aardema vertelt tijdens deze presentatie het verhaal van de daaropvolgende generaties. Aan de hand van voorbeelden onderbouwt zij, op welke manier de huidige generaties beïnvloed kunnen worden door de geschiedenis van de generaties ervoor. Naast de verhalen van armoede en sociale ongelijkheid staat zij ook stil bij de verhalen van trots en verbondenheid met het Drentse land.

Armoede en schulden, dilemma's binnen een maatschappelijk belang
Jan Tingen, directeur GKB, Henrieke Hofsteenge, leidinggevende Vaart

Wat goed is voor de klant, is niet altijd het beste voor de schuldeiser. Waar snelheid is geboden, vertragen de regels. Hebben schuldeisers ook rechten? Is voorkomen beter dan genezen, of juist andersom? Werken we in dit land met alle regelingen niet juist schulden in de hand? Jan Tingen, directeur Gemeentelijke Krediet Bank en Henrieke Hofsteenge, meewerkend leidinggevende bij Vaart Welzijn nemen u tijdens deze masterclass graag mee in dit dilemma.

Armoede en arbeidsmarkt Jouke van Dijk hoogleraar arbeidsmarktanalyse, Arjen Edzes, assistent professor ruimtelijke wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

De beste manier van armoedebestrijding is dat mensen  zelf hun geld kunnen verdienen met werken. Helaas lukt niet iedereen dat.   De redenen hiervoor  lopen uiteen: soms zijn er te weinig banen, soms is de arbeidsproductiviteit van iemand te laag om het minimumloon op de reguliere arbeidsmarkt te kunnen verdienen. Sommige mensen willen niet werken en  anderen krijgen de kans niet. Gelukkig hebben wij in Nederland een goed sociaal vangnet, maar dat staat onder druk vanwege de individualisering van de samenleving en door afname  van solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. De kloof tussen hoger en lager opgeleiden neemt toe en dit heeft een duidelijke relatie met de kans op werk en het verdienen van een inkomen. Tegelijkertijd wordt de roep om een basisinkomen in te voeren, luider.  Maar dat je bij een zuiver basisinkomen geen enkele tegenprestatie voor de samenleving hoeft te leveren stuit velen tegen de borst, evenals  dat ook rijke mensen dan  recht hebben op een basisinkomen. In deze masterclass zoeken we naar oplossingen: Hoe  kunnen  we  armoede voorkomen, kan iedereen zich nuttig maken voor en zich nuttig voelen in de samenleving.

Armoede en opgroeien, wat doet het met een kind? Lisette Trinks en Karin EekenCMO STAMM en GGD Drenthe
Armoede kan kinderen op verschillende manieren beperken in hun ontwikkeling en kansen. Welke  relevante onderzoeksgegevens zijn daarover bekend en  wat zijn de ervaringen van JGZ professionals? Daarover hebben we het met elkaar in deze masterclass En u ontmoet  twee mensen die uit ervaring weten waar het echt om draait. Wat had hen kunnen helpen?

Kinderen in armoede en de betekenis van de sport- en cultuurparticipatie
Frits Alberts, Marieke Vegt, Hans de Lang Jeugdsport en cultuursport Drenthe

‘Kinderen moeten in ons land zonder armoede kunnen opgroeien’. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12%). Opmerkelijk is dat 60% van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’, stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Het Jeugdsportfonds Drenthe en Jeugdcultuurfonds Drenthe vinden sport en cultuur belangrijk, omdat via deze activiteiten kinderen zich kunnen ontwikkelen en een netwerk kunnen opbouwen. Sport en cultuur(educatie) hebben een positieve invloed op het algehele functioneren en op de gezondheid van kinderen. Deze positieve invloed gaat verder dan het effect op  de kinderen op zich . Immers, als het met de kinderen goed gaat, gaat het met het hele gezin beter. De missie is daarom niet “armoedebestrijding”, maar het creëren van ontwikkelingskansen voor kinderen. En,  kinderen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen om succes en iets positiefs te ervaren. Tijdens deze masterclass bespreken we de  werkwijze en de nieuwe kansen voor beide fondsen.

Wonen in armoede, met welk toekomstperspectief? Ineke Weernink, Anita Tijsma en Anja Kluiter
Compaen/De Badde en Acantus

In een aantal wijken en buurten zien we een concentratie van mensen die in armoede wonen en samenleven. Passend toewijzen, volgens de nieuwe woningwet, zorgt mede voor minder differentiatie van inkomens in onze wijken. We zoeken naar mogelijkheden om het armoedevraagstuk te lijf te gaan. We zien situaties van verwaarlozing, overlast en huisuitzettingen in combinatie met armoede. Daarnaast leven we in een complexe samenleving waarin een aantal mensen haar weg moeilijk vindt. Zo is de toegankelijkheid van voorzieningen niet voor iedereen vanzelfsprekend en bereikt relevante informatie betrokkenen niet of onvoldoende. Wat kunnen mensen vanuit eigen kracht zelf betekenen op het gebied van armoede? Ligt de oplossing bij hen of zijn er grenzen aan zelfredzaamheid? Welke rol mogen we van mensen  zelf verwachten en welke rol vervullen organisaties, en in het bijzonder uw organisatie? Hoe kunnen we voorkomen dat armoede wordt doorgegeven? We verdiepen ons in deze masterclass in dit vraagstuk en delen een aantal werkzame voorbeelden uit de praktijk. Op interactieve wijze gaan we met u het gesprek aan om samen te verkennen welke initiatieven zinvol zijn.