Training volgen?

Overerfbare armoede: info sprekers

Roeland Geuns over effectief armoedebeleid, mogelijkheden en beperkingen
Roeland van Geuns is Lector Armoede Interventies en onderzoeker/adviseur armoede en schulden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij gaat op basis van onderzoek en inzichten uit de wetenschap in op de vraag hoe armoedebeleid en schuldhulpverlening effectiever kunnen worden ingericht en uitgevoerd. Hij licht dat toe aan de hand van voorbeelden, gebaseerd op de gedragsleer en hij gaat in op het belang van  ‘systeemgerichte ingrepen’.
https://www.linkedin.com/in/roelandvangeuns/?ppe=1

Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen
Dirk Strijker geeft een toelichting op het onderzoek kennisontwikkeling en professionalisering rond intergenerationele armoede in de Veenkoloniën.
http://www.rug.nl/frw/news/2017/rug-onderzoekt-erfelijke-armoede-in-veenkolonien

Coby van der Kooi, beleidsadviseur bij de Kinderombudsman
Coby van der Kooi, adviseur van de Kinderombudsman, geeft een korte toelichting op het nieuwe rapport van de Kinderombudsman over kinderen in armoede. De Kinderombudsman wil weten wat armoede precies doet met de leefomgeving van kinderen en hoe armoede  hun ontwikkeling belemmert. Ook onderzoekt de Kinderombudsman wat de knelpunten zijn in de bestrijding van armoede en wat  gemeenten kunnen doen om de leefomgeving en de ontwikkelkansen van kinderen te verbeteren. Daarnaast zal Coby met u terugblikken op het congres.