Training volgen?

POD Sport

 

 

 

 

POD Sport is een aanpak – een manier van doen. De aanpak helpt om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en een positief klimaat binnen de sportvereniging te realiseren.

Positief Opgroeien Drenthe (POD) is een aanpak waar scholen, jeugd- en jongerenwerk/ buurtwerk, het CJG en zorginstellingen in Drenthe al mee werken. De goede ervaringen zijn aanleiding geweest om te onderzoeken hoe de kennis uit POD beschikbaar gemaakt kan worden voor sportverenigingen. Samen met ouders zorgen we ervoor dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook sportverenigingen horen hierbij; vaak brengt een kind er veel tijd door. Daarom vertalen we de principes van POD naar een aanpak voor de sportverenigingen. Met POD Sport spreken we in de omgeving van het kind één taal, ook binnen de sportclub!

www.podsport.nl

Meer informatie over het project is te verkrijgen via de projectleider van POD Sport

Marianne Postma 
06-52463262
info@tintenwelzijnsgroep.nl

www.podsport.nl