Training volgen?

SamenOud

Integraal zorgmodel voor thuiswonende ouderen

Ervoor zorgen dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het klinkt mooi, maar hoe krijg je dat in de praktijk voor elkaar? In opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg hebben onderzoekers en projectleiders van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten daarvoor een nieuw zorgmodel ontwikkeld en gerealiseerd: SamenOud. In het Groningse Stadskanaal, Veendam en Pekela wordt sinds januari 2012 met dit model gewerkt en in het Drentse Emmen sinds oktober 2014. Vanuit Tinten Welzijnsgroep is vanaf de start projectleider Coen Ronde betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering.

Tinten Training & Advies is in 2016 gevraagd om in het kader van een ZonMw-subsidie invulling te geven aan verdere realisatie en ontwikkeling van SamenOud.

Doelen

Uitgangspunt van SamenOud is het welbevinden van thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder. Het doel is dat deze ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk thuis kunnen blijven wonen.

Inhoudelijke doelen zijn:

  • Verhogen van welbevinden
  • Verbeteren van kwaliteit van zorg
  • Kostenbesparing

De resultaten van het onderzoek zijn:

  • Betere kwaltieit van zorg tegen gelijkblijvende kosten.

Plan van aanpak

De spil van het nieuwe zorgmodel is het Ouderenzorg Team, dat de zorg en begeleiding van thuiswonende ouderen (75-plussers) organiseert. Dit team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Op basis van de uitkomsten van hun antwoorden op vragen in een vragenlijst worden de ouderen ingedeeld in één van de drie risicoprofielen: Robuust, Kwetsbaar of Complexe zorgbehoeften.

Ouderen met de risicoprofielen Kwetsbaar of Complexe zorgbehoeften krijgen persoonlijke begeleiding van een casemanager (een wijkverpleegkundige ofouderenadviseur ) die beiden in het Ouderenzorg Team zitten. De casemanager kijkt samen met de oudere en eventueel een mantelzorger wat de oudere nodig heeft om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Resultaten

Ouderen houden eigen regie in handen

Tijdens dit hele proces houden de ouderen de eigen regie in handen. Dat begint al bij het bespreken van problemen met de casemanager. Een oudere kan verschillende ongemakken ervaren, maar maakt daarbij zelf de keuze aan welk ongemak hij of zij wat wil doen.

Ouderen voelen zich veilig en geborgen

Onderzoeken naar het nieuwe zorgmodel laten positieve resultaten zien. Ouderen geven aan dat ze zich veilig en geborgen voelen door de begeleiding van het Ouderenzorg Team. De angst voor de gevolgen van het  ouder worden en het verlies van controle over de eigen situatie neemt af. Ouderen die deelnemen aan SamenOud ervaren weer meer controle over hun leven. Bovendien weten de ouderen dat er een team op de achtergrond aanwezig is waar ze altijd met hun vragen  terecht kunnen. Ouderen beoordelen de kwaliteit van de zorg die ze binnen SamenOud ontvangen dan ook als beter dan ouderen die reguliere zorg ontvangen. De kosten blijven daarbij gelijk.

SamenOud verbindt:

Klaske Wynia, Programmaleider SamenOud Team UMCG:

“Coen Ronde vanTinten Traning & Advies is sinds de start van SamenOud in 2012 als projectleider betrokken bij SamenOud. Met veel inspiratie en betrokkenheid realiseert hij ook nu weer SamenOud in nieuwe regio’s .

Mede dankzij zijn inzet, kennis en ervaring is SamenOud geworden tot wat het nu is: een werkbaar programma voor Geïntegreerde Ouderenzorg waar in binnen- en buitenland veel belangstelling voor is.”

Meer weten over SamenOud? Neem dan ook eens een kijkje op de website.