Training volgen?

Training

Vanuit de Tinten Academie ontwikkelen we trainingen voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein, VVE en kinderopvang.  

Klik hier voor een actueel overzicht van trainingen

Wij ontwikkelen en faciliteren scholingstrajecten en trainingen in het werkveld van welzijn, hulp- en dienstverlening, zorg en peuterwerk/ kinderopvang. Deze trainingen worden vraaggericht ontwikkeld, altijd in nauwe samenwerking met relevante onderwijsorganisaties of kennisinstituten, beroepskrachten en vrijwilligers van de werkorganisaties en andere partners en instellingen die werkzaam zijn in het relevante werkveld.

Met alle organisaties van Tintengroep als proeftuin zijn de trainingen gegarandeerd afgestemd op de vraag en behoefte van de professionals uit het werkveld.

Enkele voorbeelden:

  • Big Five, voor professionals in sociaal en maatschappelijk werk, toegespitst de decentralisaties. Ontwikkeld i.s.m. Hanzehogeschool Groningen.
  • Veilig werken, voor professionals, ontwikkeld i.s.m. de Politieacademie.
  • Sterk in je Werk, voor ondersteunend personeel (zoals baliemedewerkers en telefonistes) die ook dagelijks met klanten in aanraking komen.
     

Daarnaast maken we ons sterk voor vrijwilligers in het sociaal domein. Want zonder hen zouden organisaties zoals Tintengroep niet kunnen bestaan. Trainingen voor vrijwilligers worden georganiseerd vanuit Vitaal Vrijwilligers Werk.