Training volgen?

Algemene voorwaarden

Op de diensten van Tinten Training & Advies zijn enkele algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen voor deelname aan Scholingen verzorgd door Tinten Training & Advies (TTA).

Algemene voorwaarden Tinten Training & Advies

Klachten

Tinten Training & Advies streeft naar het leveren van kwalitatief goede na- en bijscholing. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de (kwaliteit van de) door u gevolgde scholing. In dat geval bieden we u de gelegenheid om een klacht in te dienen die zorgvuldig zal worden behandeld met behulp van onderstaande procedure.

Klachtenprocedure Scholing