Bemiddelen voor sociaal werkers - wat is jouw rol? - 1 dag


Voorbereidingen:
aanleveren leerdoelen, aanleveren casus en doorlezen reader

Aantal bijeenkomsten:
1

Bemiddelen voor sociaal werkers: wat is jouw rol? – 1daagse training

Inhoud
Soms heeft een cliënt een conflict. Dat vraagt een neutrale rol van jou als hulpverlener als je zelf wilt proberen de beide partijen te begeleiden naar een oplossing. Maar hoe moet je de rol van bemiddelaar aannemen en wat moet je dan doen of juist laten. In deze training krijg je inzicht in de methodiek van bemiddelen en ga je praktisch aan de slag met de uitvoering en de belangrijkste (gespreks)vaardigheden.

Je krijgt inzicht in het belang van je eigen neutraliteit en het loslaten van je eigen (onbewuste) referentiekaders om goed te kunnen bemiddelen.
De trainers maken de vertaling van jouw rol als hulpverlener richting je tijdelijke rol als bemiddelaar.
Wat doe je anders? En hoe doe je dat dan? Wat kun je nog doen als je cliënt niets lijkt te willen, maar er moet wel iets gebeuren in het conflict? Hoe voorkom je escalatie?

In deze training is het mogelijk je eigen praktijkvoorbeeld aan te dragen en daar concrete antwoorden en handvatten voor te krijgen. De training wordt verzorgd door twee trainers die alles van (buurt)bemiddelen weten en daarnaast een brug kunnen slaan tussen het werk van de sociale professional en de rol als bemiddelaar in je werk. En hoewel de training is opgebouwd rondom conflicten zijn de vaardigheden zeker ook van toepassing op je dagelijkse praktijk.

Leeruitkomsten:

Na het volgen van de training:

  • heb je inzicht in de basis van bemiddelen en kun je daarmee praktisch aan de slag;
  • weet je bij conflicten hoe samen te werken met andere instanties, buurtbemiddeling en hulpverleners;
  • ken je de belangrijkste (gespreks)vaardigheden om te bemiddelen;
  • ken je het belang van neutraliteit bij conflicten in de rol van hulpverlener;
  • ben je je bewust van je eigen referentiekaders en hoe deze van invloed zijn op je rol;
  • weet je wat kun je nog extra kunt doen om mensen in beweging te krijgen die twijfelen of niets willen;
  • heb je inzicht in de 'methode van de vier opties';
  • heb je concrete antwoorden op praktische situaties uit je eigen praktijk.

Doelgroep
De training richt zich op professionals werkzaam in het sociale domein. Je bent MBO of HBO sociaal werkers, buurtwerkers, onafhankelijke cliëntondersteuners en/of opbouwwerkers. Je wilt beter leren bemiddelen tussen diverse partijen.

Duur van de training:
De training bestaat uit 1 trainingsdag. Er zal voor een lunch worden gezorgd.

Accreditatie:
Deelname aan deze training levert 7 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Certificaat:
Aanwezigheid bij de training geeft recht op een certificaat.

Trainer(s):
VerLang trainingen: Peter Verschoor en Gabrielle Langhout.

Recensies:
“Een sterk punt van beide trainers is de eigen praktijkervaring en de nadrukkelijke vraag aan de medewerkers waar ze in de praktijk tegenaan lopen door casussen aan te leveren en welke vragen ze daarbij hebben.”

“Ik waardeer vooral de praktische handvatten en tips die ik heb gekregen.”

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht, m.locht@tintentrainingenadvies.nl 
of met Rinette Timmerman, r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:
Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.

Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.