Terug naar Nieuws van Tinten Advies

Meet de impact van collectieve aanpakken – 3 tips

Gepubliceerd op:

De meerwaarde van een collectieve aanpak wordt in meerdere onderzoeken (o.a. Movisie, WMO adviesraad) aangetoond. Vrij vertaald: de collectieve aanpak van individuele vraagstukken is goedkoper en effectiever. Ook krijgen collectieve activiteiten goede beoordelingen van bewoners en kan de sociaal werker makkelijker signaleren. Maar hoe laat je de impact zien van die mooie Power kidzz training, of van die goede gesprekken in de sociale huiskamer? Als sociaal werker zie je het zelfvertrouwen van een groep kinderen groeien na een sociale vaardigheidstraining. De ontspanning op iemand zijn gezicht nadat diegene zijn verhaal heeft kunnen delen aan een groepsgenoot. Die impact te laten zien blijkt in de praktijk niet altijd zo makkelijk. In dit artikel delen wij 3 tips hoe jij als sociaal werker de impact van je collectieve activiteiten beter kan laten zien.

  1. Maak de impactmeting een vast onderdeel van je werk

Bij de Tintengroep hebben we een nieuwe werkwijze gericht op collectieve dienstverlening beschreven en vastgelegd: het referentiemodel. Deze bestaat uit de volgende stappen: signaal, vraag, analyse, plan van aanpak, uitvoering, impact meting. evaluatie en afsluiten. Nadat we hem voorzichtig getoetst hebben in de praktijk blijkt dat de nieuwe werkwijze een professionaliseringsslag voor de medewerkers betekent. Uiteindelijk levert het ook een effectievere en efficiëntere vorm van collectieve dienstverlening op. In onze werkwijze staan we nadrukkelijk stil bij de vraag en de analyse, vervolgens maken we een beschrijving van de activiteit waarin we stil staan bij de zoveel mogelijk SMART gestelde doelen en een doelgerichte evaluatie. Maar we willen niet alleen de effecten en waarde creatie van ons werk onderzoeken. We willen juist ook de impact daarvan op iemands leven weten en dus meten. Voor de uitvoeringsfase denken we dus al goed na over hoe we de impact van onze interventies willen ophalen. Voor de impactmeting is een format ontwikkelt wat momenteel verder in de praktijk wordt getoetst.

  1. Impact meten is Tellen en Vertellen

Vraag naar welke verandering de inwoner heeft ervaren. Vaak zijn het de verhalen die zoveel meer vertellen. Zorg dat je deze verhalen ook registreert. In de praktijk zien we talloze voorbeelden, zoals bij Vaart Welzijn. Een inwoner doet mee aan de taalles Nederlands. De deelneemster vertelt dat ze sinds de lessen nu voldoende kennis van het Nederlands heeft om zelfstandig naar de apotheek te gaan. Eerder ging altijd één van haar kinderen mee en daar voelde ze zich erg bezwaard over. Zelfstandig naar de apotheek gaan, gaf haar een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Dit soort verhalen lees je niet achter de statistieken.

  1. Registreer de resultaten

Bekijk hoe jij de impact van een activiteit registreert. Binnen de Tintengroep zijn we niet alleen bezig om de impactmeting in ons werk te implementeren maar ook gaan we dit digitaal ondersteunen. We richten ons registratiesysteem zo in dat de impactmeting een vast onderdeel wordt van het primair proces. Er is binnen het registratiesysteem ruimte voor tellen, naar aanleiding van de impactmeting. Maar er is ook ruimte voor het vertellen, bijvoorbeeld door quotes te registreren van deelnemers of je eigen observatie toe te voegen.

Wil jij meer weten over hoe je de impact van jouw collectieve activiteit inzichtelijk kan maken? Neem contact op met onze adviseur collectieve dienstverlening Bernard Kloostra: b.kloostra@tintentrainingenadvies.nl of (06) 51370861.

28-11-2019

Vernieuwde website Tinten Training & Advies

Onze website is vernieuwd! Sinds vandaag staat de website met een nieuwe, frisse stijl en vormgeving online.
Lees meer