GGZ Basis - 1 dagdeel + e-learning


Voorbereidingen:
Formuleren leerdoelen, maken van een e-learning en het maken van twee casusopdrachten (totaal circa 6,5 uur voorbereidingstijd)

Aantal bijeenkomsten: 1

Inhoud
De basistraining GGZ is gericht op het versterken van de basiskennis over psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:
1. De Psychotische cliënt
2. De cliënt met verstandelijke beperking
3. De depressieve cliënt
4. De verslaafde cliënt
5. De cliënt in crisis
6. De antisociale cliënt of cliënt met borderline

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen. Deze worden digitaal verstrekt via de scholingsportal. 

Na de basistraining kan ook de verdiepingstraining GGZ worden gevolgd.

Leeruitkomsten
GGZ de basis is bedoeld om medewerkers voor te bereiden op de psychiatrische problematieken, te inspireren en praktische handvatten aan reiken om in te kunnen zetten in de praktijk. Er zal daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen professionals die intensief bij de hulpverlening betrokken worden en hulpverleners die minder betrokken zijn bij het directe cliëntencontact.

  • De professional heeft zicht op het brede palet van psychiatrische problematieken en kan deze koppelen aan casuïstiek uit de eigen praktijk.|
  • De professional begrijpt welke (gedrags-)problematiek in een casus aan de orde is en welke manieren van bejegening in de begeleiding van belang zijn.
  • De professional kan aan de hand van een casus signalen herkennen en onderkennen en krijgt inzicht hoe hij op basis deze casus adequaat kan handelen en/of eventueel moet doorverwijzen.
  • De professional kan psychiatrische problematieken bespreekbaar maken (ook) bij moeilijk bereikbare cliënten oftewel de zogenaamde ‘zorgmijders’.
  • De professional kan contact leggen en onderhouden met cliënten waarbij psychische problematiek op de voorgrond staat en kan reflecteren op zijn/haar eigen gedrag waardoor hij/zij bewust wordt van de eigen attitude, eventuele aannames en vooroordelen die mogelijk aan de orde zijn in het werken met cliënten.

Doelgroep
De training richt zich op professionals werkzaam in het sociale domein. Met name 1e lijnswerkers die in of dichtbij de sociale teams werken.

Niveau 
De training is op hbo-niveau.

Duur van de training
De training bestaat uit meerdere modules (zie hieronder).

Leerdoelen:
De leerdoelen ontvangen wij graag uiterlijk 1 week voor aanvang van het werkcollege.

Casusopdracht:
Het maken van de casusopdracht.

E-learning:
De e-learning dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het werkcollege te zijn afgerond.

Kennistest (optioneel):
Na het volgen van de e-learning is er de mogelijk om je kennis te testen.  

Evaluatie:
De evaluatie kun je na het werkcollege gaan invullen.

De totale studiebelasting van deze training bedraagt ongeveer 10 uur, waarvan 6,5 uur zelfstudie en 3,5 uur werkcollege. De training vraagt dus een grote mate van zelfstudie, omdat niet alle onderwerpen in het werkcollege behandeld kunnen worden. 

Trainers
Deze training wordt gegeven door trainers van Hanzehogeschool Groningen.

Accreditatie
Deelname aan Basistraining GGZ levert 10 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 10 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Certificering
Het maken en meenemen van de gemaakte casusopdrachten en aanwezigheid bij het werkcollege zijn voorwaarden voor het ontvangen van een certificaat.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht, m.locht@tintentrainingenadvies.nl
of met Rinette Timmerman, r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

  • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.