Jeugd Basis - 1 dagdeel + e-learning


Inhoud 

Voorbereiding: formuleren leerdoelen, maken huiswerkopdracht, e-learning (totaal circa 6,5 uur voorbereidingstijd)
Aantal bijeenkomsten: 1

De basistraining Jeugd is gericht op het versterken van de pedagogische basiskennis over de ontwikkeling van jongeren. Daarnaast wordt ingezoomd op vragen en problemen specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden van de top 6 aan meest voorkomende problematieken en de juiste professionals in te schakelen. De top 6 is:

 1. Van dwars gedrag tot gedragsstoornis (+opvoedingsondersteuning)
 2. Van bang tot angststoornis (+weerbaarheid)
 3. Van geen zin hebben in school tot schooluitval
 4. Van enkelvoudige opvoedingsproblemen tot multi-probleemsituaties
 5. Van ongezonde levensstijl tot misbruik van middelen
 6. Van sociaal onhandig tot autisme

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen. Deze worden digitaal verstrekt via de scholingsportal. 

Na de basistraining kan ook de verdiepende training Jeugd gevolgd worden.

Leeruitkomsten
Na het volgen van de training:

 • ben je je ervan bewust welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn om in situaties gericht op jeugd adequaat te kunnen handelen;
 • heb je kennis van de inhoud van effectieve interventies bij de top 6 van vragen en problemen jeugd binnen het werkgebied van Tinten (het gaat om de effectieve interventies, behorend bij deze top 6);
 • kun je het signaal of de vraag met betrekking tot de aard en ernst ervan gericht op de eigen rol en die van anderen in het informele en formele netwerk en in de ketensamenwerking analyseren;
 • ben je je ervan bewust hoe er binnen de interne en externe ketensamenwerking adequaat kan worden verwezen en afgestemd.

Doelgroep
De training richt zich op professionals werkzaam in het sociale domein. Met name 1e lijnswerkers die in of dichtbij de sociale teams werken.

Niveau
De training is op hbo-niveau.

Duur van de training
De training bestaat uit meerdere modules (zie hieronder).

Leerdoelen:
De leerdoelen ontvangen wij graag uiterlijk 1 week voor aanvang van het werkcollege.

Huiswerkopdracht:
De huiswerkopdracht dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het werkcollege te zijn ingediend.

E-learning:
De e-learning dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het werkcollege te zijn afgerond.

Evaluatie:
De evaluatie kun je na het werkcollege gaan invullen.

De totale studiebelasting van deze training bedraagt ongeveer 10 uur, waarvan 6,5 uur zelfstudie en 3,5 uur werkcollege.

De training vraagt dus een grote mate van zelfstudie, omdat niet alle onderwerpen in het werkcollege behandeld kunnen worden. 

Trainers
Deze training wordt gegeven door trainers van de Hanzehogeschool Groningen.

Accreditatie
Registerplein: deelname aan basistraining Jeugd levert 11,5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Cliëntondersteuners, Gezinshousouder, Maatschappelijk werkers en Sociaal Agogen. Is 1 ontwikkelactiviteit van 11,5 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal werker.

SKJ: De training levert 5,6 punten op voor bij het Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde Jeugdzorgwerkers in de categorie Formeel leren-Training.

Certificering
Het met een voldoende afronden van de opdrachten + aanwezigheid op het werkcollege geeft recht op een certificaat. Let op: bij het niet (op tijd) indienen van de opdrachten, ontvang je geen certificaat.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht, m.locht@tintentrainingenadvies.nl 
of met Rinette Timmerman, r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

 • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.