Samenlevingsopbouw Basis - 1 dagdeel + e-learning


Voorbereiding:
formuleren leerdoelen, maken van 2 opdrachten, e-learning (totaal circa 6,5 uur voorbereidingstijd)
Aantal bijeenkomsten: 
1

Inhoud

De basistraining samenlevingsopbouw is gericht op het versterken van een breed scala aan professionele competenties om daarmee sturing en impulsen te geven aan processen in de samenleving. Deze processen zijn gericht op het versterken van actief burgerschap.
Er wordt ingezoomd op concrete toepassingsmogelijkheden, ‘ the best practice’ rondom samenlevingsopbouw. 

De training is opgezet aan de hand van de volgende thema’s: 

Onderwerp 1: Het kader voor samenlevingsopbouw. 

Onderwerp 2: Leefbaarheid in de wijk. 

Onderwerp 3: Help bewoners het zelf te doen.

Met een groep opbouwwerkers is bij Tinten nagedacht over het kenmerkende van de opbouwwerker anno nu. De samenleving is veranderd, is complexer geworden. Bewoners worden nu aangesproken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. De mensen zijn mondiger, er is meer informatie beschikbaar en de communicatie onderling is sneller en heeft meer impact. Door de decentralisaties is de gemeente, het dorp / de wijk het centrum van beleid geworden in het sociale domein. Daar moet het gebeuren, samen met allen die betrokken zijn bij de wijk en zijn bewoners. Bewoners leiden zelf het veranderingsproces en de opbouwwerker is faciliterend.

De visie van Tinten op samenlevingsopbouw vraagt om een profiel van een werker, die beschikt over een breed scala aan competenties om daarmee uitvoering te geven aan processen in de samenleving. Vanuit de gedachte “Samenlevingsopbouw doe je vanuit een visie op mens en samenleving”.

De training bestaat uit een e-learning in de vorm van digitaal materiaal via het Leermanagementsysteem. Je bestudeert artikelen en filmpjes.

Je kunt met de inhoud van de digitale, beschikbare kennis en door het maken van een opdracht je voorbereiden op het werkcollege.
In het werkcollege worden de thema’s uit de digitale leeromgeving gevolgd.

Leeruitkomsten
Na het volgen van de training is de deelnemer in staat:

  • te handelen vanuit de maatschappelijke opdracht van de sociaal werker;
  • de aspecten van leefbaarheid in de wijk te herkennen;
  • betekenis te geven aan interdisciplinaire samenwerking ten behoeve van de buurtbewoners;
  • activerende interventies te hanteren.

Doelgroep
De training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers binnen welzijnsorganisaties.

Niveau
De training is op Hbo-niveau.

Duur van de training
De training bestaat uit meerdere verplichte modules (zie hieronder).

De leerdoelen ontvangen wij graag uiterlijk 1 week voor aanvang van het werkcollege.

De e-learning en opdrachten dienen uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het werkcollege voldaan te zijn.

De evaluatie kun je na het werkcollege gaan invullen.

De totale studiebelasting van deze training bedraagt ongeveer 10 uur, waarvan 6,5 uur zelfstudie en 3,5 uur werkcollege.
De training vraagt dus een grote mate van zelfstudie, omdat niet alle onderwerpen in het werkcollege behandeld kunnen worden. 

Trainers
De training wordt gegeven door ervaren trainers van Hanzehogeschool Groningen.

Accreditatie
SKJ 6,4 punten.
Registerplein 10 punten.

Certificering
Het met een voldoende afronden van de e-learning en ingediende opdracht + aanwezigheid op het werkcollege geeft recht op een certificaat. Bij het niet (op tijd) indienen van de opdracht(en) ontvang je dus geen certificaat.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht, m.locht@tintentrainingenadvies.nl 
of met Rinette Timmerman, r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

  • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.