GGZ verdieping - 4 dagdelen


Voorbereidingen:
Zelfstudie op thema voorafgaand aan elk werkcollege. Totale tijdstinvestering inclusief zelfstudie is circa 28 uur.

Aantal bijeenkomsten:
4 dagdelen

Inhoud
De verdiepingstraining GGZ wil professionals voorbereiden op psychiatrische problematieken in de eerste lijn. De training wil inspireren en praktische handvatten bieden om met deze problematiek om te gaan. Met als belangrijkste doelstellingen: signalen, vragen en problemen met betrekking tot dit thema herkennen, analyseren en de ernst kunnen duiden, zodat de juiste professionals ingeschakeld kunnen worden.

De training van 4 dagdelen is bijzonder geschikt voor eerstelijnswerkers die in of dichtbij sociale teams werken en die zich (meer) willen specialiseren op het onderwerp GGZ. Tinten Training en Advies organiseert in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een verdiepingstraining GGZ als vervolg op de basisscholing GGZ. Deze training is ook opengesteld voor externen. In de verdiepingstraining GGZ zal worden voortgebouwd op de brede basiskennis van de basistraining GGZ.

Er zijn 4 hoofdthema’s:

 • De cliënt met een emotieregulatie stoornis (borderline-persoonlijkheids-kenmerken), gekoppeld aan de Presentietheorie;
 • De cliënt met een psychose, gekoppeld aan netwerkgericht werken en familie;
 • De cliënt met een depressie, gekoppeld aan Motiverende Gespreksvoering;
 • De cliënt met een angststoornis, gekoppeld aan eigen kracht en Positieve Gezondheid.

Leeruitkomsten

 • De beoogde leeruitkomsten van de verdiepingstraining zijn:
  de competenties versterken van generalisten en specialisten in de wijk
 • Het kunnen signaleren van vragen/problemen van mensen met psychiatrische problematiek, ook ten aanzien van sociale zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.
 • Contact leggen en houden met cliënten waarbij psychische problematiek op de voorgrond staat.
  Signalen en problemen bespreekbaar maken (ook) bij moeilijk bereikbare cliënten, de zogenaamde zorgmijders.
 • Het kunnen analyseren van signalen en vragen met betrekking tot de aard en de ernst van psychiatrische problematiek en daarbij  rekening houden met de eigen kracht van de cliënt,  de rol van de professional en die van anderen in het informele en formele netwerk en in de ketensamenwerking.
 • Het stabiliseren van draagkracht en draaglast en het verminderen van stress van cliënt en diens systeem  en/of netwerk door passende ondersteuning op maat te realiseren.
 • Kwartier maken: aansluiting in de samenleving mogelijk maken door binnen de interne en externe ketensamenwerking adequaat af te stemmen dan wel te verwijzen.

Doelgroep
Je bent een HBO professional werkzaam als buurtwerker, buurtmaatschappelijk werker of onafhankelijke cliënt ondersteuner. Je hebt te maken met GGZ problematiek. Je bent eerstelijnswerker die in of dichtbij de sociale teams werkt.

Niveau van de training
Deze training is op HBO-niveau.

Duur van de training
De scholing bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3,5 uur. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt verwacht dat je zelfstudie verricht op het thema van die dag. Daarnaast wordt er gewerkt met casusinbreng, gerelateerd aan de problematiek/ thema van het dagdeel. De totaal geschatte tijdsinvestering inclusief zelfstudie is 28 uur.

Trainer(s)
De training wordt gegeven door ervaren trainers van Hanzepro; experts op het gebied van omgaan met GGZ-problematiek. De trainers worden altijd zeer goed beoordeeld!

Accreditatie
Deelname aan de Verdiepingstraining GGZ levert 28 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Certificaat
Het maken van de opdrachten en aanwezigheid op het werkcollege geeft recht op een certificaat.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht: m.locht@tintentrainingenadvies.nl
of met Rinette Timmerman: r.timmeerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:
Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.

Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

Informatie

€805,00

Aanmeldopties

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.