Eenzaamheid: signaleren, bespreken en aanpakken-Basis - 3 dagdelen (1x live/2x online)


Voorbereidingen:
Lezen van een document over eenzaamheid, formuleren leerdoelen, tussentijds maken van opdrachten
(totale voorbereiding: 4 uur)
Aantal bijeenkomsten:
3 (1 live, 2 online)

Eenzaamheid – signaleren, bespreken en aanpakken - basistraining

Inhoud
40 % van de volwassen bevolking van Nederland heeft in meer of mindere mate last van eenzaamheidsgevoelens. Bij kwetsbare groepen is dit percentage nog hoger. Eenzaamheid heeft enorme psychische en lichamelijke gevolgen. In het welzijnswerk komen we dagelijks in aanraking met mensen die last hebben van eenzaamheidsgevoelens. Bijna elke gemeente vraagt dan ook aandacht voor dit thema. Toch blijkt het erg lastig om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Mensen vinden het vaak lastig om een pijnlijk onderwerp aan te snijden op een niet beladen manier. In deze training bieden we daarom handvatten om eenzaamheid vanuit een rustige en open houding bespreekbaar te maken. Daarnaast krijg je kennis aangereikt over het opzetten van een effectieve interventies. Na de training van één dagdeel krijg je opdrachten mee. Je gaat oefenen in de praktijk. De opdrachten gaan over hoe je het gesprek aangaat met mensen over eenzaamheid. Daarnaast krijg je tips over hoe je samen met netwerkpartners een effectieve interventie/aanpak kan opzetten tegen eenzaamheid. Deze opdrachten worden besproken in de online bijeenkomsten.

Leeruitkomsten
Na deze training:

  • Ken je de verschillende vormen van eenzaamheid en het proces van vereenzamen
  • heb je gereflecteerd op je eigen referentiekader en eigen houding ten opzichte van eenzaamheid
  • heb je geoefend met het verbinden en erkennen van de eenzaamheid van de ander
  • heb je kennis van effectieve interventies tegen eenzaamheid

Programma
Live training ( 1 dagdeel):
Inleiding
Wat is eenzaamheid

Oefening: Wanneer was jij voor het laatst eenzaam?
Signaleren van eenzaamheid

Oefening: Bespreken van eenzaamheid
Effectieve interventies

Online sessie 1
Reflecteren op ervaringen:
bespreken ven van eenzaamheid

Opdracht:
Zelf aan de slag met een effectieve interventie

Online sessie 2
Ervaringen uitwisselen en bespreken van effectieve interventies tegen eenzaamheid.

Doelgroep
De training is bedoeld voor buurtwerkers en sociaal werkers die in aanraking kunnen komen met eenzame mensen. Zeer geschikt voor medewerkers die inzicht willen krijgen in effectieve aanpakken tegen eenzaamheid.

Duur van de training
1 dagdeel (3,5 uur) live training
2x 1,5 uur voor een online sessie

Trainer
De training wordt gegeven door Bernard Kloostra. Bernard heeft jaren lang ervaring in het sociaal werk als o.a. jongerenwerker, opbouwwerker en sociaal werker. Hij heeft veel praktijkervaring en deed onderzoek naar de aanpak van eenzaamheid in Leeuwarden.

Accreditatie
Deelname aan Eenzaamheid – signaleren, bespreken en aanpakken - basistraining (ID nummer: 478519) levert bij totale deelname 6,5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Certificering
Bij aanwezigheid van zowel de training als de online sessies, ontvang je een certificaat.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Monique Locht, m.locht@tintentrainingenadvies.nl
of met Rinette Timmerman, r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

  • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.