Huiselijk geweld (module 2) - 3 dagdelen + 1 terugkombijeenkomst


Voorbereiding: formuleren leerdoelen, leeswerk (circa 3 uren).

Totale studiebelasting: 17 uur

Aantal bijeenkomsten:
4

Huiselijk geweld module 2
Deze training is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben.
De basiskennis wordt behandeld, we gaan in op gespreksvoering en hoe je samenwerkt in de keten.

Inhoud
jij bent een professional werkzaam binnen het sociaal domein en valt onder de wet meldcode. Jij werkt met gezinnen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben. Ook werk jij als ketenpartner samen met Veilig Thuis in deze gezinnen.
Naast het signaleren en consulteren ga jij ook in gesprek een met de betrokkenen, en maak jij samen met hen veiligheids- en hulpverleningsplannen. Middels deze training wordt hiervoor een basis gelegd en worden handvatten aangereikt.

Opbouw van de training:

Dagdeel 1:
Tijdens het eerste dagdeel gaan we uw kennis opfrissen. We gaan kort in op onderwerpen als: soorten en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldcode, oorzaken, gevolgen en de geweldsspiraal.

Dagdeel 2:
Tijdens het tweede dagdeel worden de praktische kennis en handvatten aangereikt. hoe ga je er in de praktijk mee aan de slag; hoe maak je gebruik van genogrammen, veiligheids- en hulpverleningsplannen met de direct betrokkenen?

Dagdeel 3:
In dagdeel drie oefenen we de gespreksvaardigheden met een trainingsacteur.

Na ongeveer twee maanden is er een terugkombijeenkomst om de ervaringen in de praktijk uit te wisselen, knelpunten en casuïstiek met elkaar te bespreken.

Leeruitkomsten
Na het volgende van de training, weet je:

 • wat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt en hoe je dit dient te gebruiken wanneer je als professional een vermoeden hebt;
 • welke soorten en vormen huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) er bestaan
 • wat mogelijke signalen en gevolgen zijn van HGKM
 • wat de mogelijke risico- en beschermende factoren zijn voor het ontstaan van HGKM
 • hoe je in de praktijk veiligheidsplannen maakt en waar je taak en verantwoordelijkheid ligt op dit gebied
 • hoe een genogram te maken en deze toe te passen in de praktijk
 • hoe je naar gezinnen kunt kijken vanuit systemische visie
 • hoe om te gaan met weerstanden van direct betrokkenen;
 • hoe je in de keten samenwerken met het lokale veld en Veilig Thuis;
 • hoe je een gesprek aangaat met direct betrokkenen over zorgen
 • hoe je gesprekken kunt structureren en bewust gesprekstechnieken kunt toepassen vanuit de oplossingsgerichte benadering
 • hoe relatiedynamieken kunnen spelen binnen gezinnen.
 • Wat geweldsspiraal en intergenerationele overdacht is.

Na het volgen van de training ben je je bewust van :

 • je eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • je eigen houding en valkuilen in het voeren van gesprekken met direct betrokkenen

Duur van de training
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 4 uur en één terugkombijeenkomst (circa een maand later) van 2 uur om casuïstiek te bespreken.

Voorbereiding:
Voorbereidingstijd voor de deelnemers betreft 3 uur (leeswerk).
-    Visiedocument: veiligheid en herstel (Sander v Arum en Vögtlander)
-    Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afwegingskader          van de  eigen beroepsgroep.      
-    Visiedocument “geweld hoort nergens thuis”
-    Handelingsprotocol Veilig Thuis

Deze documenten ontvang je voorafgaand aan de training.

Certificering 
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Accreditatie
Deze training geaccrediteerd bij het Registerplein (17 punten) en bij de SKJ (17 punten).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben. De basiskennis wordt behandeld, we gaan in op gespreksvoering en hoe je samenwerkt in de keten.

Niveau
De training is op Hbo-niveau.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Marloes van Dijke: m.vandijke@tintentrainingenadvies.nl
of met Rinette Timmerman: r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl 
of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

 • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.