Echtscheiding: kindgesprekken en de positie van het kind in het scheidingsproces - 1 dag


Voorbereiding: formuleren van leerdoelen
Aantal bijeenkomsten:
1

Inhoud
Kinderen die een ingewikkelde scheiding van hun ouders meemaken lopen een verhoogd risico op  problemen bij opgroeien. Voor kinderen en hun ouders betekent de scheiding dat er ingrijpende  gebeurtenissen plaats vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, minder geld te besteden,  verhuizing, een deel van de familie niet meer zien, van school veranderen, etc. (Spruijt 2013). De  gezinsleden moeten een nieuw evenwicht vinden. 

Maar kinderen zijn ook flexibel en veerkrachtig. Hierdoor zijn ze in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt belemmerd wanneer er langdurig conflicten zijn en er een juridische strijd is tussen de ouders. De aanpassingen wordt makkelijker wanneer ouders tijdens of na de scheiding weer oog krijgen voor hun kinderen of wanneer er in het netwerk steunfiguren zijn voor het kind. Kinderen volgen hun ouders. 

Inhoud van de bijeenkomst:

  • Participatie van kinderen hoe ziet dat eruit? Wanneer spreek je de kinderen wel/niet?
  • Welke dilemma’s kom je hierin tegen?
  • Gevolgen van de scheiding voor kinderen a.d.h.v. de verschillende ontwikkelingsfasen.
  • 6 ontwikkelingstaken die kinderen rondom de scheiding hebben.
  • Veerkracht versterken.
  • Gesprekstechnieken tijdens gesprekken met kinderen.
  • Tools om te gebruiken tijdens gesprekken met kinderen.
  • Oefenen met het voeren van gesprekken met kinderen (met acteur)

Doelgroep
De training richt zich op professionals werkzaam in het sociale domein die te maken krijgen met scheidingskinderen en hun ouders.

Niveau van de training
De training is op HBO - niveau

Duur van de training
De training bestaat uit 1 trainingsdag.

Trainer(s)
Deze training wordt gegeven door trainers van TIMM consultancy.

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 10,50 punten en door Registerplein met 12 punten.

Certificering
Aanwezigheid bij beide dagdelen geeft recht op een certificaat. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Marloes van Dijke: m.vandijke@tintentrainingenadvies.nl  of met Rinette Timmerman: r.timmerman@tintentrainingenadvies.nl , of bel met 088-0305100.

Akkoord?
Door je in te schrijven voor deze activiteit geef je Tinten Training en Advies (TTA) toestemming om je mailadres en/of  NAW-gegevens indien nodig door te geven aan de trainer van deze activiteit. Bij TTA werken wij veel samen met externe partijen. Zij verzorgen de trainingen voor ons. Soms hebben zij bepaalde gegevens nodig van deelnemers, bijvoorbeeld je mailadres (om je informatie toe te sturen), of NAW-gegevens (voor op je certificaat). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar het privacy statement van de Tintengroep.

Wanneer je je inschrijft voor deze activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) van TTA.

NB:

  • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse indexering.

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Laat dan onderstaand je naam en e-mailadres achter.